Àrees d’actuació

Persona i Democràcia situa com a eixos de la seva actuació:
1.  La contribució al prestigi i credibilitat de la política i dels polítics basada en valors, actituds i compromís ètic. Situar la preocupació per la política i els afers públics des de una perspectiva atractiva, interessant i necessària.

2.  L’estímul de la participació de les persones en un nou marc d’activitat política i institucional i de la modernització de les estructures i els mecanismes de participació. Aquest eix es proposa atraure aquestes persones cap a tres graus d’aproximació: l’aportació, la participació i el compromís amb la resolució de les qüestions que afecten la vida col·lectiva.

3.  La formació de líders socials i polítics.

4.  La dinamització i revitalització de la participació del teixit social en els afers comunitaris i en la validació i perfeccionament del model social.

5.  La reflexió i el debat al voltant dels valors i els objectius que informen i regeixen l’agenda social, cultural i política i que conformen el model social. Aquesta actuació esdevé crucial en un món afectat per profunds canvis socials i un complex procés cultural que marca la fi d’una època i
l’incertesa per la nova que emergeix.